Obaveštenja

OBAVEŠTENJA:

Na osnovu člana 31. Statuta Sportskog saveza Vojvodine, sazvana je VANREDNA SKUPŠTINA SPORTSKOG SAVEZA VOJVODINE koja će se održati u SREDU 30.11.2016.godine u 12:00 časova u zgradi SSV, Novi Sad, ul. Masarikova 25 / III (velika sala).

DNEVNI RED:

1. Izbor radnih tela:

Verifikaciona komisija – 3 člana

Radno predsednistvo – 3 člana

Zapisničar

2. Usvajanje zapisnika sa redovne izborne Skupštine Sportskog saveza Vojvodine održane 13.04.2016. godine.

3. Usvajanje predloga Statuta Sportskog saveza Vojvodine

Molimo sve delegate da čitko popunjen i overen evidencioni list predaju na ulazu u salu.

DOKUMENTACIJA:


Ovde se nalazi predlog Statuta Sportskog saveza Vojvodine usklađen sa Zakonom o sportu, koji je usvojen na sednici Upravnog odbora SSV dana 06.09.2016. godine.

Kao takav daje se na javnu raspravu svim članicama SSV do 07.10.2016. godine.

Svoje predloge i sugestije na predlog Statuta možete dostavljati na adresu Sportskog saveza Vojvodine, Masarikova 25, Novi Sad ili putem elektronske pošte na mejl adresu Sportskog saveza Vojvodine: office@ssv.rs