Obaveze granskih saveza

OBAVEZE POKRAJINSKIH GRANSKIH SPORTSKIH SAVEZA:

  • Pravdanje sredstava za prethodnu godinu: (Rok: 31. januar tekuće godine, kompletna dokumentacija se predaje u kancelariju SSV, takođe se predaje i izveštaj o radu saveza)
  • Elektronsko podnošenje godišnjih programa za narednu godinu putem aplikacije eSavezi (Rok: jun-jul tekuće godine)
  • Elektronsko podnošenje posebnih programa za 2017. godinu putem aplikacije eSavezi (Rok: 30. januar 2017. godine)
  • Usklađivanje godišnjih i posebnih programa za 2017. godinu putem aplikacije eSavezi (Rok: 30. januar 2017. godine)
  • Pravdanje sredstava za prethodnu godinu (polugodišnji izveštaj): (Rok: 15. jul tekuće godine, obrazac se šalje elektronski)