FORGOT YOUR DETAILS?

eSavezi

PROJEKAT eSavezi (www.sportal.org.rs)

Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, počevši od 2008. godine ozbiljno radi i ulaže u razvoj informacionog sistema sporta u APV koji je poznat pod nazivom eSavezi (www.sportal.org.rs). Kreirane su i redovno se ažuriraju baze podataka pokrajinskih granskih saveza, gradskih/opštinskih sportskih saveza, sportskih organizacija sa teritorije APV kao i kalendari takmičenja/aktivnosti pokrajinskih granskih saveza za 2010., 2011., 2012., 2013., 2014. i 2015. godinu. Pored baza podataka u sistem su ugrađeni napredni servisi za pretraživanje i eksportovanje podataka, od 2010. godine uspešno je implementiran i statistički modul za prebrojavanje i grafičko prikazivanje svih unetih podataka.

Prikupljanje podataka je obavljeno na terenu i to u Novom Sadu i Subotici tako što su saradnici Sportskog saveza Vojvodine obilazili sportske organizacije i na licu mesta sa ovlašćenim licem popunjavali obrazce. Popunjene obrazce bi na kraju svakog radnog dana određeni saradnik unosio i lokalnu bazu podataka. Na ovaj način prikupljeno je približno 80 % validnih podataka sa terena i podaci su se odnosili samo na 2 grada u Vojvodini.
Radi efikasnije popune baza podataka, kreirana je veb aplikacija preko koje putem interneta ovlašćeni predstavnici Pokrajinskih granskih saveza unose podatke o svom savezu, podatke o sportskim organizacijama koje su članice saveza kao i kalendare takmičenja/aktivnosti.
U toku 2010. godine ovlašćeni predstavnici saveza pohađali su obuku vezanu za administraciju informacionog sistema. Predstavnici granskih saveza su bili podeljeni u 6 grupa tako da je kompletna obuka završena za mesec dana.

Uz pomoć prikazanih statističkih servisa predstavnici Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu direktno prate unos aktivnosti pokrajinskih granskih saveza.
Od kada je ovaj servis implementiran broj aktivnosti pokrajinskih granskih saveza se znatno povećao jer se stvorila međusobna konkurencija u smislu što većeg broja aktivnosti u kalendarima takmičenja.

Pored aktivnosti pokrajinskih granskih saveza u kalendar se unose i aktivnosti klubova-članica saveza. Na ovaj način granski savez, u saradnji sa svojim članicama, određuje prioritetna takmičenja/aktivnosti. Uslov da bi sportska organizacija bila finansijski sufinansirana od strane Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu je taj da se njena manifestacija, aktivnost ili takmičenje nalazi u pomenutom kalendaru.
Sve baze podataka su pretražive po svim poljima i podaci u njima, zavisno od nivoa pristupa mogu se generisati tj. snimiti izveštaji u različite formate (Print, HTML, Excel, CSV, Word, XML).

Detaljnije informacije možete pogedati na sledećem linku.

Informacioni sistem eSavezi

Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu punih 10 godina ozbiljno radi i ulaže u razvoj i
unapređenje sopstvenog informacionog sistema. U poslednjem strateškom dokumentu tj. u
Programu razvoja sporta u AP Vojvodini za period 2016-2018. godine i Akcionim planom za
njegovu primenu poseban deo zauzima pitanje informacionog sistema.
INOVIRANjE INFORMACIONOG SISTEMA U SPORTU U AP VOJVODINI
Aktivnosti iz Akcionog plana Programa razvoja sporta u AP Vojvodini za period 2016-2018.
godine
Mera 8.2.1.4.1. Inoviranje postojećeg informacionog sistema sporta u AP Vojvodini -
portal eSavezi
Aktivnost 8.2.1.4.1.1. Nabavka servera i prateće opreme za tehničko unapređenje
informacionog sistema sporta u AP Vojvodini
Aktivnost 8.2.1.4.1.2. Nabavka softvera za unapređenje informacionog sistema sporta u AP
Vojvodini
Aktivnost 8.2.1.4.1.3. Ažiuriranje podataka i kreiranje novih baza
Aktivnost 8.2.1.4.1.4. ECDL obuka budućih korisnika  informacionog sistema sporta u AP
Vojvodini
Aktivnost 8.2.1.4.1.5. Nabavka ECDL licence i indeksa za sertifikovanje polaznika kurseva
Aktivnost 8.2.1.4.1.6. Organizacija ECDL obuke

NOVE BAZE PODATAKA

UVOD
U cilju pojednostavljenja sistema popunjavanja baza podataka Pokrajinskog sekretarijata za
sport i omladinu i lakšeg korišćenja podataka od strane Pokrajinskog sekretarijata za sport i
omladinu, kao i zbog obaveze ispunjavanja zacrtanih ciljeva u  Akcionom planu za
sprovođenje Programa razvoja sporta u AP Vojvodini za period 2016 - 2018. godine, pod
tačkom 8.2.1.4. – Unapređenje informacionog sistema u sportu u AP Vojvodini, pripremljena
je nova jedinstvena baza podataka pokrajinskih granskih sportskih saveza koja je podeljena u
3 dela (1.OPŠTI PODACI, 2.REZULTATI, 3.UPITNICI).
ROKOVI
Za razliku od apliciranja za godišnje programe pokrajinskih granskih sportskih saveza, ove
baze podataka su otvorene tokom cele godine i podaci i dokumenti se mogu unositi i ažurirati
svakodnevno.

Obaveza je pokrajinskih granskih sporskih saveza da dva puta godišnje izvrše ažuriranje
tabela u sva 3 dela baze podataka i to u sledećim periodima:
1. od 01.01. do 31.01.
2. od 01.07. do 31.07.
Pokrajinskim granskim sportskim savezima koji ne ažuriraju sve tabele u bazi podataka u
navedenim terminima, neće biti uplaćivana sredstva za I kvartal tekuće godine, odnosno za III
kvartal tekuće godine.
Provera ažuriranja baze podataka biće na osnovu unetog datuma ažuriranja na kraju svake
tabele gde se vrši unos i ažuriranje podataka.
ROK ZA PRVO AŽURIRANjE BAZE PODATAKA JE 01. DECEMBAR 2018.
GODINE
POJAŠNjENjE FUNKCIONISANjA UNOSA PODATAKA
Kako bi razjasnili određene nedoumice prilikom unosa i ažuriranja podataka, kod određenih
tabela u okviru baze podataka biće data precizna uputstva i objašnjenja, kako bi licima
zaduženim za unos podataka bio olakšan rad.
Osobe za kontakt ispred Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu:
- dr Milorad Dokmanac, samostalni savetnik za razvoj olimpijskog, paraolimpijskog
sporta i realizaciju međunarodnih takmičenja - rukovodilac
grupe (milorad.dokmanac@vojvodina.gov.rs 063/568-097)
- MSc Dragan Veličković, savetnik za informacione sisteme
(dragan.velickovic@vojvodina.gov.rs 063/1-691-609)
VEB APLIKACIJA ZA TAKMIČARSKE SPORTOVE:
- link za pristup
- korisničko uputstvo
VEB APLIKACIJA ZA OBLASTI SPORTA:
- korisničko uputstvo

TOP