FORGOT YOUR DETAILS?

Jovan Mikić Spartak

Pored redovne delatnosti na objedinjavanju i koordinisanju rada sportskih organizacija sa teritorije AP Vojvodine, kao i afirmaciji interesa sporta, Sportski savez Vojvodine dodeljuje i najznačajnije sportsko priznanje u AP Vojvodini – Nagradu “Jovan Mikić Spartak”, ustanovljenu 1967. godine za vrhunske sportske rezultate i dostignuća vojvođanskog sporta.

TOP