FORGOT YOUR DETAILS?

Knjigovodstvo SSVNS DOO Novi Sad

U 2016. godini, u okviru SPORTSKOG SAVEZA VOJVODINE osnovana je agencija za pružanje knjigovodstvenih usluga pravnih lica iz oblasti sporta i udruženja

Knjigovodstvo SSVNS DOO Novi Sad

Zastupnik-direktor: Dušica Lambi

Adresa: Masarikova 25, 21000 Novi Sad

Telefon: 021/421-793

Mobilni: 065/8421-793

Mejl: knjigovodstvossvns@gmail.com

Agencija, u ime i za račun Korisnika usluga obavlja poslove koji su predviđeni Zakonom o računovodstvu i reviziji, a u skladu sa svim važećim podzakonskim aktima kojima se uređuje vođenje poslovnih knjiga, što podrazumeva:

  • Izrada periodičnog obračuna i završnog računa;
  • Izrada izvršenja finansijskog plana;
  • Obračun amortizacije;
  • Obračun
  • Knjiženje i kontiranje poslovnih promena;
  • zarada i naknada troškova zaposlenih kod Korisnika usluga;
  • Obračun ugovora o delu, ugovora o privremenim i povremenim poslovima, autorskih honorara i sl.(izrada MUN i MUNK-a obrazaca);
  • Izrada obrazaca M-4 za zaposlene;
  • Vođenje dnevnika i glavne knjige;
  • Izrada zdravstvenih knjižica i preuzimanje markica za iste.

Agencija uredno i u rokovima obračunava poreske obaveze Korisnika usluga.

Agencija je u obavezi da prati sve zakonske promene i izmene propisa radi što kvalitetnijeg obavljanja svojih delatnosti.

Agencija organizuje za račun Korisnika usluga i prateće poslove iz oblasti materijalno-finansijskog poslovanja prema zahtevu Korisnika usluga.

TOP