FORGOT YOUR DETAILS?

Konkursi

Na osnovu člana 5.stava 3.Odluke o ustanovljenu nagrade "JOVAN MIKIĆ SPARTAK" od 14. novembra 1967. godine, Upravni odbor Sportskog saveza Vojvodine objavljuje:

KONKURS ZA DODELJIVANJE NAGRADE "JOVAN MIKIĆ SPARTAK" ZA 2016. GODINU

Predlozi se upućuju u dva štampana primerka na adresu:

SPORTSKI SAVEZ VOJVODINE – za nagradu "Jovan Mikić Spartak", 21000 NOVI SAD , Masarikova 25/1 i elektronskom poštom na email adresu Saveza: office@ssv.rs

Rok za dostavljanje predloga je 27.oktobar 2017. godine.

Konkurs za 2016.

Na osnovu člana 5.stava 3.Odluke o ustanovljenu nagrade "JOVAN MIKIĆ SPARTAK" od 14. novembra 1967. godine, Upravni odbor Sportskog saveza Vojvodine objavljuje:

KONKURS ZA DODELJIVANJE NAGRADE "JOVAN MIKIĆ SPARTAK" ZA 2016. GODINU

Predlozi se upućuju u dva štampana primerka na adresu:

SPORTSKI SAVEZ VOJVODINE – za nagradu "Jovan Mikić Spartak", 21000 NOVI SAD , Masarikova 25/1 i elektronskom poštom na email adresu Saveza: office@ssv.rs

Rok za dostavljanje predloga je 11. novembar 2016. godine.

TOP