FORGOT YOUR DETAILS?

Obaveze granskih saveza

OBAVEZE POKRAJINSKIH GRANSKIH SPORTSKIH SAVEZA I SAVEZA IZ OBLASTI SPORTA:

  • Pravdanje sredstava za prethodnu godinu: (Rok: 31. januar tekuće godine, kompletna dokumentacija se predaje u kancelariju SSV, takođe se predaje i izveštaj o radu saveza)
  • Elektronsko podnošenje godišnjih programa za narednu godinu putem aplikacije eSavezi (Rok: 1.jun tekuće godine)
  • Elektronsko podnošenje posebnih programa za narednu godinu putem aplikacije eSavezi (Rok: 1.jun tekuće godine)
  • Usklađivanje godišnjih i posebnih programa za narednu godinu putem aplikacije eSavezi (Rok:  decembar tekuće godine)
  • Pravdanje sredstava za prethodnu godinu (polugodišnji izveštaj): (Rok: 15. jul tekuće godine, obrazac se šalje elektronski)

PRATEĆA DOKUMENTACIJA:

TOP