FORGOT YOUR DETAILS?

Sportski savez opštine Irig

  • Sportski Savez broji 24 kluba koji su, osim fudbalskih, ženska i muška sportska udruženja

Sportski savez opštine Irig

22406 IRIG, ulica Nikole Tesle 4/3
Tel: 022461087, 0638765280 i 0658765280
lpbssoirig@yahoo.com
www.irig.svz.rs
Lazar Pilipović, izvršni sekretar

Savez interesno okuplja i sportskom aktivnošću angažuje gradjane opštine Irig svih uzrasta i to sve u skladu sa Zakonom o sportu RS, Strategijpm - Progragramom razvoja, akcionim planovima i drugim dokumentima kojim se uredjuje razvojno unapredjenje sporta u JLS, APV i RS, 24 kluba koji su, osim fudbalskih, ženska i muška sportska udruženja,...

TOP