FORGOT YOUR DETAILS?

SPORTSKI SAVEZ OPŠTINE RUMA

  • oko 100 aktivnih sportskih klubova i udruženja
  • 32 registrovane grane sporta
  • fudbal (23 kluba)
  • rukomet (7 klubova)
  • šah (6 klubova)
  • košarka (4 kluba)

Sportski savez opštine Ruma

VELjKA DUGOŠEVIĆA 100, RUMA
Kontakt telefon: 022/474972; 065/2474972
mail: savezsportova.ru@mts.rs
Generalni sekretar: Miloš Marković
Predsednik: Branislav Ljubinković

Sportski savez opštine Ruma datira od 1969. godine kada je registrovan Fiskulturni pokret u Srbiji, a nakon toga je i formiran Savez organizacija za fizičku kulturu (SOFK) u koju se udružuju sve organizacije za fizičku kulturu, kao i pojedina udruženja i sekcije. SOFK je bio stožer rumskog sporta koji se brinuo i o finansijama klubova. Po stupanju na snagu Zakona o sportu iz 1996. godine, tadašnji SOFK se transformiše, kao što je poslodavac predvideo, u Savez sportova odnosno udruženje klubova sa teritorije opštine Ruma. Današnji naziv Sportski savez opštine Ruma, dobija 2017-te godine, shodno novom Zakonu o sportu.
Sportski savez opštine Ruma učestvuje i pomaže klubovima i savezima u svim vidovima organizacije, kao i pri održavanju takmičenja. U pomoći klubovima uzimaju kako u tehničkoj, tako i logističkoj podršci. Savez, u skladu sa Statutom, a mimo osnovnih programskih delatnosti, ima i samostalne akcije u okviru rada sa decom, omladinom i starijom populacijom (veteranima).
Shodno Statutu sportskog saveza opštine Ruma i Pravilniku za izbor sportiste godine, ustanovljen je izbor SPORTISTE GODINE opštine Ruma, a takođe i najbolji kolektiv, škola, preduzeće godine opštine Ruma. Ove sportske manifestacije postale su tradicionalne, a iz godine u godinu sve posećenije i medijski bolje propraćene. Pored ove manifestacije Savez organizuje i razne seminare, kao što su seminar o antidopingu, razna savetovanja u smislu pomoći klubovima i sportskim organizacijama kada su u pitanju normativna akta iz oblasti sporta, a sve u cilju kako bi svi pravovremeno dobili tačne informacije, na što sažetiji i što brži način.
Kada se uzme u obzir gore navedeno, može se jasno videti da je osnovni cilj Sportskog saveza opštine Ruma ostvarivanje sportskih interesa i stvaranje uslova za bavljenje sportom građana opštine Ruma. Prioritetni zadaci Saveza su usmereni na dovođenje sportskih organizacija u zakonske okvire, kao i zalaganje za racionalni sistem takmičenja u svim sportovima, afirmaciju amaterskog sporta i promociju i poklanjanje više pažnje radu sa mlađim uzrasnim kategorijama i školskom sportu, jer nivo motoričkog razvoja dece u ovom uzrastu zavisi od usklađenosti nivoa motoričkih sposobnosti i broja efikasnih motoričkih navika, a razvijanjem većeg broja motoričkih navika deluje se na razvoj motoričkih sposobnosti, što se može odraziti kroz efikasnije motoričko ponašanje dece, a to je jedan od preduslova za stvaranje vrhunskog rezultata u sportu.

Sa oko 100 aktivnih sportskih klubova i udruženja (registrovanih u Sportskom savezu opštine Ruma) Ruma je jedna od opština u regionu koja je po brojnosti klubova među vodećim sredinama u odnosu na broj stanovnika, što pokazuje da nudi široku lepezu i mogućnost bavljenja sportom na svojoj teritoriji i vodi računa o sportu.
U opštini Ruma postoji 32 registrovane grane sporta, od kojih je prema broju sportskih organizacija, najmasovniji fudbal (23 kluba), rukomet (7 klubova), šah (6 klubova) i košarka (4 kluba).
Neki od sportova imaju veoma dugu tradiciju i shodno tome postignute opažene rezultate, kao što su Atletski klub „Ruma“, Ženski odbojkaški klub „Ruma“, Ženski rukometni klub „Sloven“, Džudo klubovi „Sloven“ i „Ruma“, Tekvondo klub „Zmaj“, Savate boks klub „Ruma“.

TOP