ID
DOBITNIK
Godina
Kategorija
SPORT
OPŠTINA
MESTO
Slika
PRILOG
 
902 ''ENERGOTEHNIKA JUŽNA BAČKA'' 2021. sponzor-donator sporta - NOVI SAD NOVI SAD
903 SLOBODAN KRNETA 2021. životno delo - NOVI SAD NOVI SAD